Det viktiga återbesöket

Det viktiga återbesöket!


Efter en kiropraktisk behandling vill jag se hästen igen efter 7-14 dagar. Det beror på att jag vill kontrollera att de leder jag justerat har hållt sig fuktionella och att rörligheten är normal. Dessutom framkommer ibland "smålåsningar" som varit där från början men blir tydliga först när de stora problemen är undanröjda.


Har hästen gått med problemen länge återfaller ofta den leden som var värst i ett halvlåst läge, och då krävs en till justering för att återfå helt normal rörlighet. Gör man inte återbesöket inom rimlig tid kan man i värsta fall få börja om från början. Copyright © All Rights Reserved